mediation

Voor elk conflict is een passende oplossing: wanneer onze beperkende gedachten over het conflict omgezet worden in het denken in mogelijkheden tot oplossingen en de werkelijke verlangens van de partijen blootgelegd worden, ontstaat de oplossing waarmee allen tevreden zijn.
En dan gaan we een transformatieproces door van wie we denken dat we zijn, naar wie we werkelijk zijn.

~vrijheid is de mogelijkheid om elkaar te zien zoals we werkelijk zijn~

Werkwijze
Elke partij krijgt de kans om zijn verhaal te vertellen. Ik geef ieder feedback op feiten en gevoel. Hierdoor zien partijen het verhaal van een andere invalshoek. Erkenning is belangrijk.
Als de eerste pijn verzacht is, gaan we op zoek naar het diepere belang wat is geschaad. Wat is het dat jij zo belangrijk vindt, wat hier niet gerespecteerd wordt? Door elkaars ware behoeften te horen, krijgen partijen meer begrip voor elkaar. Wellicht komen die behoeften enigszins overeen, maar uiten we het anders.
Pratend vanuit behoeften en respect, in plaats van uit pijn en verwijt, komen partijen samen tot oplossingen die vaak zo eenvoudig zijn, en soms meer creativiteit vergen.
Van groot belang is je commitment: WIL je dat het beter wordt? En wil je daarom aan jezelf werken?
Voorafgaand aan de mediation, wordt een mediationovereenkomst gesloten. De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.
Ik werk volgens de algemene voorwaarden en de gedragscode van het ITCO.

Referenties
“Toen jij begon over ‘vertrouwen’, kwam de omkeer in het gesprek.”
“Die impasse, wat kost het je, wat geef je ervoor op? zei je – ik was verbijsterd … zo had ik het nooit bekeken. Toen besefte ik dat ik een keus had.”

Specialisaties
transformatieve mediation (ITCO)
mediation met Geweldloze Communicatie naar de methode van Marshall Rosenberg
buurt-,  herstel- en familiebemiddeling
authentieke communicatie met jezelf en de ander
echtscheidingsbemiddeling en ouderschapsplan
churchmediation en mediation in vrijwilligersorganisaties
restoratieve cirkels

Uurtarief voor particulieren
€ 125 incl. btw of naar draagkracht

Ervaring
2012 – heden: Register TCO Mediator bij in2Freedom in Amersfoort
2012: ADR-mediator en bemiddelaar bij in2Freedom in Amersfoort
2010 – 2011: NMI-mediator en bemiddelaar bij in2Freedom in Zoetermeer
2009 – 2011: Mediator en bemiddelaar bij Bemiddeling & Mediation in Den Haag

Opleiding
2012
Training Voorbereiding Assessment (Conflictbemiddeling.nl)
2011
Transformatieve vervolgopleiding TOP-10 commitments (Wel-Com! Opleidingsinstituut voor Transformatieve Communicatie)
Intensive International Training (IIT) in Non Violent Communication (Geweldloos Communiceren) door Marshall Rosenberg e.a., (CNVC)
Verdiepingstraining Compassievol Communiceren – Compassievol Communiceren
2010
Ouderschapsplan verplicht (Mediators Collectief)
Hoe sterke emoties helpen bij een bemiddeling (Dubois Coaching en Mediation)
(Echt)scheidingsbemiddeling en financiële afwikkeling (Mediators Collectief)
Training Strategisch Omgaan met Weerstanden (Alle Tonen)
Training Buurtbemiddeling (Stichting Bemiddeling Amsterdam)
2009
De Kunst van Mediation (Mediationgilde)

Share Button